FIN-S producerar Stockholm Travel Show
Om oss

PR- och kommunikationsbyrån Finesse Promotions (grundad 1995) verkar inom rese- och turistindustrin. Vi hjälper våra uppdragsgivare att göra bättre affärer genom att bli mer synliga på marknaderna i Östersjöregionen, det vill säga Sverige, Finland, övriga Norden och Baltikum.

Våra tjänster erbjuds på alla nivåer, från idéstadium till sjösättning och uppföljning. Vi inventerar, analyserar eller arbetar operativt – allt utifrån dina behov och gör det med omsorg – enkla, personliga och snabba lösningar med FINesS. Ett grundmurat, gränsöverskridande nätverk har byggts upp och utgör kärnan i verksamheten.

Vi hjälper dig

Finesse Promotions kan PR, försäljning, marknadsföring, copywriting, media, information, rekrytering och omvärldsbevakning och är aktiva inom ramarna för destinationsutveckling, trender, resor, turism, mässor och events. Över 100 företag har anlitat oss genom åren. Klicka här för att läsa mer om oss.